Organisaties met een divers personeelsbestand zijn innovatiever en winstgevender. Het is daarmee niet alleen maatschappelijk belangrijk. Het is ook in het organisatiebelang. Het EUREI keurmerk onderzoekt of er sprake is van onbewuste vooroordelen bij de CV selecties die de diversiteit belemmeren. Het helpt organisaties diverser talent aan te trekken en maakt ook duidelijk dat men hecht aan een eerlijke sollicitatie-ervaring.

Bas van de Haterd
founder

Bas is al meer dan 10 jaar als zelfstandig professional actief in de wereld van recruitment en technologie. In 2006 richtte hij Digitaal-Werven op, een onderzoek, met bijbehorende award, naar de digitale sollicitatie-ervaring onder alle grote werkgevers van Nederland. Hij gelooft dat diversere organisaties uiteindelijk beter rendement behalen en dat het ook voor de maatschappij belangrijk is om al het talent dat er is te benutten. Onderzoek kan bijdragen aan de bewustwording rondom onbewuste vooroordelen en daarmee het onbewust uitsluiten van talenten voorkomen.

Robert Langehenkel
founder

Robert is sinds 2001 werkzaam bij verschillende organisaties die werknemers bijstaan met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder meer bij het reïntegratiebedrijf van Interpolis en de Sociale werkvoorziening Promen. Hij is betrokken geweest bij veel arbeidsmarktprojecten, en altijd op zoek naar nieuwe en effectieve manieren om te zorgen dat iedereen een faire kans heeft op werk. Robert is vanaf 2015 actief als commercieel directeur en aandeelhouder bij Oxhill7, Een reïntegratiebedrijf met meer dan 50 medewerkers dat jaarlijks meer dan 1200 werknemers begeleidt naar een andere werkgever.

Quintin Schevernels
founder

Quintin heeft een lange historie in de recruitment markt. Hij is o.a. werkzaam geweest bij Randstad Uitzendbureau en VNU Media (Intermediair en Nationale Vacaturebank). De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij diverse social ventures zoals GoodUp (voorheen de 1%club), Social Care Network (o.a. NLvoorelkaar en Young Impact) en Social Enterprise NL.

Het Keurmerk

Begin 2018 hebben wij het onderzoek en het daaraan gekoppelde keurmerk gelanceerd. Middels het onderzoek wordt er meerdere keren per jaar onderzocht of er binnen de organisatie in de recruitment processen bewust of onbewust sprake is van discriminatie op basis van geslacht, etnische achtergrond of leeftijd. Organisaties die op basis van het onderzoek gelijke kansen bieden aan kandidaten ongeacht achtergrond, geslacht of leeftijd verdienen het keurmerk.

Wilt u meer weten?